Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 05/2011   Sporządzono: 2011-04-13  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że otrzymał datowane na 13 kwietnia 2011 r., zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,93% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Alma Market S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer Pekao Investment Management SA usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany struktury kapitału zakładowego ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 04/2011   Sporządzono: 2011-04-08  

  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dnia 8 kwietnia 2011 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 5 kwietnia 2011 roku wpisu zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki. Zmiana nastąpiła w związku z wydaniem przez Spółkę 132 000 akcji serii G w ramach procedury warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 lipca 2008 r., którego wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 13 listopada 2008 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2008.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 03/2011   Sporządzono: 2011-03-18  

  Zarząd ALMA MARKET SA ("Spółka") informuje, że dnia 18 marca 2011 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członków zarządu i prokurenta Spółki, którzy poinformowali o objęciu i opłaceniu akcji serii G spółki Alma Market SA w ramach następujących transakcji

  zobacz szczegóły
 • Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

  Numer raportu: RB 02/2011   Sporządzono: 2011-01-28  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2010 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.almamarket.pl

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

  Numer raportu: RB 01/2011   Sporządzono: 2011-01-28  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. Data sporządzenia: 2011-01-28 RB 01/2011

  zobacz szczegóły

TAGI