Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Rozwój/Historia

Alma Market SA w ramach grupy kapitałowej posiada udziały w następujących spółkach: 80 % udziałów w Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A., 100% udziałów w Alma Development Sp. z o.o., 91% w Paradise Group Sp. z o.o. oraz 100% udziałów w dwóch spółkach celowych.

Spółka Alma Market S.A. powstała w Krakowie w 1991 roku, a od 28 lipca 1994 roku notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Syndyk masy upadłości ALMA MARKET S.A. w upadłości informuje, iż na podstawie par. 31 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Giełdy, w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki ALMA MARKET S.A. w upadłości, oraz w związku z art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…). Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29 maja 2018 roku podjął uchwałę Nr 541/2018 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki ALMA MARKET S.A. w upadłości z dniem 3 czerwca 2018. Ostatnim dniem obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym będzie dzień 1 czerwca 2018 roku.

 

Od tej pory komunikacja Spółki z akcjonariuszami prowadzona będzie wyłącznie przez stronę internetową Spółki: www.almamarket.pl