Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Rada nadzorcza

 

Skład osobowy:

 

 

Dariusz Kacprzyk


Ukończył m.in. Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim studiował również w Szkole Głównej Handlowej na wydziale Handlu Wewnętrznego i Usług. W swojej zawodowej karierze piastował wysokie stanowiska jako prezes Zarządu (m.in. MCX Telecom Sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego) jak również jako Dyrektor zarządzający (mBank d. BRE Bank SA, Bank PEKAO SA, Bank BPH SA) zasiadał w radach nadzorczych wielu firm w tym PZU SA, GPW SA, pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej TFI BGK. Posiada bogate wielowymiarowe doświadczenie z zakresu bankowości, bogate doświadczenie w zarządzaniu organizacją oraz grupami kapitałowymi, w tym w przygotowaniu i wdrażaniu strategicznych zmian. Pracował przy przygotowywaniu i wdrażaniu wielu (często pionierskich) projektów finansowania przedsiębiorstw, i samorządów, w tym we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, jak np. EBI, EBOiR.

 

 

Zbigniew Wąsowicz

 

Wykształcenie zdobywał w Krakowie na Akademii Ekonomicznej obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra. W trakcie trwania zawodowej kariery pracował w takich firmach jak: PZU Życie SA, PGNiG SA jako dyrektor oddziału, PKP SA jako główny specjalista w Departamencie Finansów i Rachunkowości. Do chwili obecnej pracuję w TVP S.A. jako główny specjalista w Biurze Zakupów i Zamówień Publicznych, gdzie odpowiada za organizację i udział w procesach zakupowych, jest również członkiem zespołu wdrożeniowego elektronicznego systemu zakupowego odpowiedzialny za opracowanie Regulaminu udzielania i parametryzację systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

 

 

Janusz Panek

 

Janusz Panek pracuje jako radca prawny. W 1978 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uzyskując tytuł magistra prawa. Z racji różnorodności wykonywanych zajęć czy też pełnionych funkcji specjalizuję się w zakresie prawa karnego, cywilnego i administracyjnego oraz prawa spółek handlowych i prawa pracy. Duże doświadczenie posiada z zakresu prawa spółdzielczego. W przebiegu kariery zawodowej pracował jako likwidator oraz na późniejszym etapie jako Prezes Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ziemi Krakowskiej”. Pracował również dla prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy, Myślenic i Krakowa Podgórza.

 

 

Stefan Szostak

 

Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach inżyniera budowy, projektanta a także specjalisty do spraw inwestycyjnych. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu  w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Przemysłowego BUDOSTAL oraz WBP Zabrze Sp. z o.o. Od 1996 roku piastuje funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w Polimex Engineering Sp. z o.o. Należy do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w latach 1991-1995 pełnił funkcję V-ce Prezesa Zarządu Przemysłowo Handlowej Krakowskiej Izby Budowlanej. Ma doświadczenie w nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowalnymi. Posiada szeroką praktykę w zakresie zarządzania firmami zajmującymi się realizacją procesu inwestycyjnego w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej, zarządzania realizacją w formie Construction i Project Management, nadzoru inwestorskiego, nadzoru bankowego w budownictwie przemysłowym, ogólnym i infrastrukturalnym. Zdobył wiedzę i praktyczną umiejętności przygotowania ofert przetargowych, ma również wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne ze szczególnym naciskiem na negocjowanie warunków kontraktów, przygotowywaniu umów kontaktowych, wycen robot, przygotowywaniu harmonogramów realizacji.

 

Mieczysław Gil


Mieczysław Gil ukończył naukę w Technikum Hutniczo-Mechanicznym w Krakowie. Do 2004 r. , z przerwami, pracował w Hucie im. Lenina (obecnie Huta im. T. Sendzimira). W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku, był rzecznikiem strajkujących na Wydziale Stalowni Martenowskiej. Od września 1980 r. zasiadał w zarządzie Komisji Robotniczej Hutników (KRH), a od marca 1981 r. przewodniczył KRH NSZZ „Solidarność”. Pełnił też funkcję przewodniczącego zarządu małopolskiej „Solidarności”. W 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego, przewodniczył strajkowi w Hucie im. Lenina. Po pacyfikacji strajku ukrywał się, następnie został aresztowany i skazany na 4 lata pozbawienia wolności, zwolniony w wyniku amnestii w końcu 1983 r. W związku z zakazem powrotu do pracy do 1989 r. utrzymywał się z rolnictwa. Kontynuował działalność w podziemnej „Solidarności”. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, brał udział w pracach zespołu ds. gospodarki i polityki społecznej. W 1989 r. został ponownie zatrudniony w Hucie im. Lenina, przewodni czył KRH NSZZ „Solidarność”. Od 2003 do 2011 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Edukacji i Kształcenia w Krakowie, a w okresie 2006-2011 był doradcą prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. W latach 1998-2002 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Poseł na Sejm X i I kadencji, przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W Sejmie X kadencji pracował w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a w Sejmie I kadencji – w Komisji Systemu Gospodarczego i Przemysłu. Od 2007 r. wchodzi w skład rady Kirche in Not (Pomoc Kościołowi w Potrzebie). W 2011 r. zdobył mandat senatorski VIII kadencji, gdzie pracował w Senackim Zespole Infrastruktury. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.


Jacek Nowosad


Jacek Nowosad posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne - ukończył studia z zakresu Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się czynnościami związanymi z doradztwem z zakresu rozwoju biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości pracując jako doradca dla polskich i zagranicznych sieci handlowych. W trakcie trwania swojej kariery zawodowej uczestniczył w realizacji wielu projektów inwestycyjnych. Od 2014 r. związany z Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o., gdzie obecnie pracuje na stanowisku Regionalny Manager Projektów. Ukończył kilkanaście szkoleń w zakresie zarządzania, negocjacji w biznesie, zarządzania zasobami ludzkimi. Od 07.2017 r. jest członkiem rady nadzorczej Paradise Group Sp. z o.o