Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Rezygnacja osoby zarządzającej

Numer raportu: RB O8/2015   Sporządzono: 2015-11-30  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2015 roku, Pani Małgorzata Moska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki z dniem 30 listopada 2015 roku. Pani Małgorzata Moska pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania  za  równoważne  informacji  wymaganych  przepisami  prawa  państwa  niebędącego  państwem członkowskim.

TAGI