Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Korekta raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

Numer raportu: RB-K 06/2009   Sporządzono: 2009-02-11  Zarząd ALMA MARKET SA przekazuje do publicznej wiadomości skorygowaną treść raportu bieżącego nr: RB 6/2009 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych z precyzyjnie określonymi terminami przekazania raportów kwartalnych. W raporcie korygowanym nieprecyzyjnie podano terminy przekazania raportów kwartalnych używając przed poszczególnymi datami słowa „do”. Terminy przekazywania raportów nie ulegają zmianie.

Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku: 
I. Terminy przekazywania "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr):
za IV kwartał 2008 roku – 27 luty 2009 (piątek)
za I kwartał 2009 roku – 15 maja 2009 (piątek)
za II kwartał 2009 roku – 14 sierpnia 2009 (piątek)
za III kwartał 2009 roku – 13 listopada 2009 (piątek)

II. Termin przekazania "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za I półrocze 2009 roku – 31 sierpnia 2009 (poniedziałek).

III. Termin przekazania rocznego raportu (R) i skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za 2008 rok – 29 kwietnia 2009 (środa).

Alma Market SA będąca jednostką dominującą grupy na podstawie § 87 Rozporządzenia Ministra Finansów nie przekazuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Przekazywane są skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalne informacje finansowe ("rozszerzone" skonsolidowane raporty kwartalne) i skonsolidowany raport półroczny z zamieszczonym jednostkowym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym ("rozszerzony" skonsolidowany raporty półroczny).

Raport opublikowano zgodnie z: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744).

TAGI