Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie akcji spółki

Numer raportu: RB 65/2008   Sporządzono: 2008-12-17  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 17 grudnia 2008 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Jerzego Mazgaja Prezesa Zarządu, który poinformował, że nabył 10 586 akcji spółki Alma Market SA w dniach od 11 do 17 grudnia 2008 roku w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie 22,54 zł za 1 akcję.

Przed dokonaniem transakcji Jerzy Mazgaj posiadał 1 489 414 akcji spółki stanowiących 27,43% w kapitale zakładowym spółki oraz stanowiących 3 718 618 głosów, dających 47,50% udział w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu transakcji Jerzy Mazgaj posiada 1 500 000 akcji spółki stanowiących 27,63% w kapitale zakładowym spółki oraz stanowiących 3 729 204 głosów, dających 47,63% udział w ogólnej liczbie głosów.

TAGI