Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie akcji spółki

Numer raportu: RB 64/2008   Sporządzono: 2008-12-11  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 11 grudnia 2008 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Jerzego Mazgaja Prezesa Zarządu, który poinformował, że nabył 6 224 akcje spółki Alma Market SA w dniach od 9 do 10 grudnia 2008 roku w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie 23,23 zł za 1 akcję.

Przed dokonaniem transakcji Jerzy Mazgaj posiadał 1 483 190 akcji spółki stanowiących 27,32% w kapitale zakładowym spółki oraz stanowiących 3 712 394 głosów, dających 47,42% udział w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu transakcji Jerzy Mazgaj posiada 1 489 414 akcje spółki stanowiących 27,43% w kapitale zakładowym spółki oraz stanowiących 3 718 618 głosów, dających 47,50% udział w ogólnej liczbie głosów.

TAGI