Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

Numer raportu: RB 62/2008   Sporządzono: 2008-12-05  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 5 grudnia 2008 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), od BZ WBK AIB Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu o zmniejszeniu ilości posiadanych akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Alma Market S.A., w wyniku transakcji rozliczonych w dniu 2 grudnia 2008 r.

Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK AIB Asset Management  S.A. na rachunkach objętych umowami o zarządzanie posiadali 412 225 akcji spółki, co stanowi 7,59% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 412 225 głosów na wlanym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 5,27% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Alma Market S.A.

W dniu 2 grudnia 2008 roku na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management  S.A. objętych umowami o zarządzanie znajdowało się łącznie 390 567 akcji, co stanowi 7,19% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 390 567 głosów, co stanowi 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Alma Market S.A.

Ponadto BZ WBK AIB Asset Management  S.A. poinformowało, że BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu, w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku – o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo (dalej: „Fundusze”) spółce BZ WBK AIB Asset Management S.A. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji spółki Alma Market S.A., BZ WBK AIB Asset Management S.A. zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu.

TAGI