Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

Numer raportu: RB 58/2008   Sporządzono: 2008-11-27  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 27 maja 2008 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja, który poinformował, że w wyniku dokonania w dniu 13 listopada 2008 roku wpisu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego ALMA MARKET SA w związku z rejestracją akcji serii F, zmianie uległ jego udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALMA MARKET SA.

Przed zarejestrowaniem akcji serii F Jerzy Mazgaj posiadał 1 452 301 akcji Spółki stanowiących 33,64% w kapitale zakładowym Spółki oraz stanowiących 3 681 505 głosów, dających 54,81% udział w ogólnej liczbie głosów.

Po zarejestrowaniu akcji serii F Jerzy Mazgaj posiada 1 452 301 akcji spółki stanowiących 26,75% w kapitale zakładowym spółki oraz stanowiących 
3 681 505 głosów, dających 47,02% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki ALMA MARKET SA.

TAGI