Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego ALMA MARKET SA

Numer raportu: RB 57/2008   Sporządzono: 2008-11-21  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 21 listopada 2008 roku wpłynęło do Spółki postanowienie z Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 13 listopada 2008 roku wpisu podwyższenia kapitału zakładowego ALMA MARKET SA do kwoty 5 428 990 zł. Kapitał zakładowy Spółki przed jego rejestracją wynosił 4 316 990 zł.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 429 tys. zł i składa się z w pełni opłaconych 5 428 990 akcji sześciu serii:
- seria A złożona z 600 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 złoty każda, uprzywilejowanych 5 głosami na WZA i prawem pierwszeństwa w spłacie przy podziale majątku,
- seria B złożona z 2 367 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda,
- seria C złożona z 249 990 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, 
- seria D złożona z 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda,
- seria E złożona z 100 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda.
- seria F złożona z 1 112 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 7 828 990 głosów.

Jednoczenie została zarejestrowana wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 300 000 zł w związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lipca 2008 r. (RB 48/2008), dotyczącą emisji akcji serii G w ramach programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki.

TAGI