Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Wygaśnięcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 56/2008   Sporządzono: 2008-10-07  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 6 października 2008 r. w wyniku zarejestrowania 8 021 810 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Vistula & Wólczanka S.A wygasło porozumienie, o którym spółka informowała w raportach bieżących nr: 51/2008 i 52/2008, pomiędzy następującymi podmiotami:

1. Alma Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
2. Wojciechem Kruk i Pawłem Cieślikiem - wspólnikami spółki cywilnej działającej pod firmą WK Investment spółka cywilna Wojciech Kruk, Paweł Cieślik z siedzibą w Poznaniu,
3. Ewą Kruk, Ewą Kruk-Cieślik i Wojciechem Henrykiem Kruk - wspólnikami spółki cywilnej działającej pod firmą ECK Investment spółka cywilna Ewa Kruk, Ewa Kruk-Cieślik, Wojciech Henryk Kruk z siedzibą w Poznaniu. 

Przyczyną wygaśnięcia porozumienia było osiągnięcie jego celu w postaci zakończenia sukcesem emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Vistula & Wólczanka S.A.

W dniu 15 września 2008 roku ALMA MARKET SA podpisała ze spółką Vistula & Wólczanka SA 
z siedzibą w Krakowie umowę objęcia 3 208 774 akcji na okaziciela serii G spółki Vistula & Wólczanka SA (o tym fakcie spółka informowała w raporcie bieżącym nr 53/2008), które w wyniku zarejestrowania przez Sąd zwiększyły udział ALMA MARKET SA w ogólnej liczbie akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Vistula & Wólczanka SA.

W wyniku zajścia obu zdarzeń: wygaśnięcia Porozumienia oraz zarejestrowania akcji serii G spółki Vistula & Wólczanka SA. ALMA MARKET SA zmniejszyła udział w ogólnej liczby głosów Emitenta poniżej 10%. ALMA MARKET SA posiada aktualnie pakiet 7.927.701 (siedmiu milionów dziewięciuset dwudziestu siedmiu tysięcy siedemset jeden) akcji Vistula & Wólczanka S.A. stanowiący 8,98% kapitału zakładowego Vistula & Wólczanka S.A., uprawniający do wykonywania 7.927.701 (siedmiu milionów dziewięciuset dwudziestu siedmiu tysięcy siedemset jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Vistula & Wólczanka S.A. i stanowiący 8,98% ogólnej liczby głosów.

TAGI