Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Podpisanie znaczących umów i zakup aktywów o znaczącej wartości

Numer raportu: RB 54/2008   Sporządzono: 2008-09-30  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w związku z realizacją uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA z dnia 25 lipca 2008 r., w dniu 30 września 2008 roku, z podmiotem IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, zostały podpisane następujące umowy:

1. Umowa o objęciu akcji w trybie subskrypcji prywatnej, której przedmiotem jest objęcie przez IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej 1 112 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ALMA MARKET SA o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej każdej akcji serii F równej 59,74 złotych. IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zobowiązuje się pokryć akcje wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 66 430 880 zł.

2. Umowa sprzedaży udziałów, której przedmiotem jest sprzedaż przez IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz ALMA MARKET SA 50 000 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Paradise Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 66 430 880 zł.

3. Porozumienie o umownym potrąceniu wierzytelności, którego przedmiotem jest kompensata wzajemnych wierzytelności z tytułu umowy o objęciu akcji w trybie subskrypcji prywatnej oraz umowy sprzedaży udziałów zawartych w dniu 30 września 2008 r. pomiędzy ALMA MARKET SA i IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.

W wyniku podpisania umowy sprzedaży udziałów Paradise Group Sp. z o.o. ALMA MARKET SA nabyła od IPOPEMA 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie aktywa o znacznej wartości. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów są wpływy z emisji akcji serii F ALMA MARKET SA. 

Emitent traktuje nabyte aktywa jako długoterminową inwestycję kapitałową. Paradise Group Sp. z o.o. to lider w sprzedaży odzieży luksusowej w Polsce. Spółka rozwija sieć sprzedaży i obecnie reprezentuje następujące marki: Burberry, Church’s, Emporio Armani, Ermenegildo Zegna, Hugo Boss, J.M. Weston, Max&Co.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest fakt nabycia 100% kapitału zakładowego spółki Paradise Group Sp. z o.o.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI