Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 53/2008   Sporządzono: 2008-09-16  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 15 września 2008 roku ALMA MARKET SA podpisała ze spółką Vistula&Wólczanka SA z siedzibą w Krakowie umowę objęcia akcji serii G spółki Vistula&Wólczanka SA.

Przedmiotem umowy jest objęcie przez ALMA MARKET SA zaoferowanych 3 208 774 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Vistula&Wólczanka SA o wartości nominalnej 0,20 PLN każda i cenie emisyjnej 5,70 PLN każda. Łącznie wartość przedmiotu umowy wynosi 18 290 tys. PLN.

Objecie akcji serii G spółki Vistula&Wólczanka SA następuje w trybie art. 431 par. 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI