Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Numer raportu: RB 52/2008   Sporządzono: 2008-09-04  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 4 września 2008 roku spółka podpisała aneks do umowę porozumienia z dnia 1 września z: Wojciechem Kruk i Pawłem Cieślikiem wspólnikami spółki cywilnej działającej pod firmą WK Investment spółka cywilna Wojciech Kruk, Paweł Cieślik z siedzibą w Poznaniu, oraz Ewą Kruk, Ewą Kruk-Cieślik i Wojciechem Henrykiem Kruk wspólnikami spółki cywilnej działającej pod firmą ECK Investment spółka cywilna Ewa Kruk, Ewa Kruk-Cieślik, Wojciech Henryk Kruk z siedzibą w Poznaniu. O umowie do której podpisano aneks Alma Market S.A. informowała w raporcie bieżącym nr RB 51/2008 z dnia 2 września 2008 r.

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy porozumienia, strony postanowiły zmienić zapis dotyczący wspólnego głosowania "za" podjęciem wszelkich uchwał związanych z emisją akcji serii G Vistula&Wólczanka SA w zakresie ceny emisyjnej jednej akcji serii G, która nie będzie w żadnym wypadku wyższa niż 5,70 PLN (pięć złotych i siedemdziesiąt groszy), a nie jak było we wcześniejszej treści umowy 5,50 PLN (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

Alma Market SA w wyniku wykonania aneksowanej umowy nabędzie 4 010 905 akcji Vistula&Wólczanka S.A. po cenie 5,70 PLN za jedną akcję, tj. łączną wartość 22,9 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI