Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 50/2008   Sporządzono: 2008-08-29  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 29 sierpnia 2008 roku spółka podpisała umowę kredytową z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na finansowanie nowych obiektów handlowych – ALMA Delikatesy. Kredyt o wartości 49 mln zł, został udzielony na okres od 29.08.2008 do 05.05.2016 i jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco oraz zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących przedmiotem kredytowania.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez spółki grupy kapitałowej z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 14,7 mln zł (wartość wyliczona na podstawie kursu średniego NBP z dnia 29.08.2008 r.), z czego umową o największej wartości jest opisana umowa kredytu inwestycyjnego.

TAGI