Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 46/2008   Sporządzono: 2008-07-17  



Zarząd ALMA Market SA informuje, że w związku z podpisaną dnia 16 lipca 2008 roku umową kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem BGŻ SA z siedzibą w Warszawie, wzrosła wartość wszystkich umów zawartych z tym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy do wysokości 27 200 tys. zł. Na tą kwotę składają się: umowa kredytu w rachunku bieżącym o wartości 5 mln zł z dnia 16 lipca 2008, a także umowa gwarancji bankowej i umowa kredytu inwestycyjnego.

Umową o największej wartości jest umowa kredytu inwestycyjnego na kwotę 21,9 mln zł, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 30/2007.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI