Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 44/2008   Sporządzono: 2008-07-15  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 14 lipca 2008 roku spółka podpisała z Bankiem PKO BP SA z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. Przedmiotem aneksu do umowy jest podwyższenie wartości limitu kredytowego o 20 mln zł, do maksymalnej wartości 45 mln zł i adekwatna zmiana warunków zabezpieczeń. W ramach limitu kredytowego spółka może wykorzystać: sublimit w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty: 20 mln PLN, sublimit w formie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku kredytowym do kwoty: 20 mln PLN i sublimit na gwarancje bankowe do kwoty 10 mln PLN. O aneksowanej umowie kredytowej spółka informowała w raportach bieżących nr: 43/2007 i 17/2008.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez spółki grupy kapitałowej z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 169 mln zł, z czego umową o największej wartości jest opisana umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocalowego.

TAGI