Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 43/2008   Sporządzono: 2008-07-10  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 9 lipca 2008 roku spółka podpisała umowę najmu z GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem lokalu w Centrum Handlowym zlokalizowanym w Częstochowie, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia otwarcia obiektu. Wartość umowy za okres obowiązywania umowy najmu wyniesie około 26,6 mln zł.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy i kary umowne o charakterze porządkowym z tytułu nie przestrzegania warunków umowy. Łączna wysokość kar umownych może przekroczyć 200 tys. EUR, w przypadku skumulowania powyższych kar. Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia przez wynajmującego do odszkodowania za szkodę w części przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI