Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Informacja o otwarciu likwidacji spółki zależnej

Numer raportu: RB 30/2011   Sporządzono: 2011-12-30   

Zarząd spółki Alma Market S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 grudnia 2011 roku podjęta została uchwała wspólników spółki zależnej od Emitenta Nowy Targ-AM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie ("Spółka Zależna") o rozwiązaniu Spółki Zależnej i otwarciu jej likwidacji. Na likwidatora Spółki Zależnej powołano AM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - komplementariusza Spółki Zależnej.


Emitent jest komandytariuszem Spółki Zależnej oraz właścicielem 99,5% jej udziałów. W związku z powyższym Alma Market S.A. pozyska w wyniku likwidacji tej spółki środki finansowe rzędu 39 mln zł, co będzie miało również istotne znaczenie dla jednostkowych wyników finansowych Emitenta za rok 2011.


Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

TAGI