Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 25/2011   Sporządzono: 2011-12-13  Zarząd Alma Market S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2011 roku spółka podpisała umowę najmu z FMZ Gdynia Sp. z o.o. ("Wynajmujący") z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market S.A. lokalu w budynku handlowo - usługowym w Gdyni z przeznaczeniem na obiekt handlowy Alma Delikatesy.


Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia otwarcia, z opcją przedłużenia umowy o dwa kolejne pięcioletnie okresy. Wartość umowy za okres 20 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i opłat eksploatacyjnych w pierwszym roku działalności) wyniesie około 25,4 mln zł.


W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego na skutek nie dopełnienia przez Alma Market SA wymienionych w niej warunków, Alma Market SA zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1 mln zł i nie większej niż suma czynszu pozostająca do zapłaty do końca okresu najmu.


Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA.

TAGI