Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Numer raportu: RB 24/2011   Sporządzono: 2011-11-10  Zarząd Alma Market SA ("Emitent") informuje, że w dniu 09 listopada 2011 roku spółka zawarła z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytu inwestycyjnego. Jej przedmiotem jest kredyt inwestycyjny o wartości 15,9 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie oraz refinansowanie nakładów ponoszonych na inwestycje w nowych obiektach handlowych realizowanych przez Emitenta.

 

Kredyt został udzielony na okres od 10 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2018 roku i jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny "in blanco" z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową, zastawy rejestrowe na wyposażeniu każdego z finansowanych obiektów oraz hipoteka na nieruchomości. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów.
W związku z zawarciem ww. umowy kredytu inwestycyjnego, wartość wszystkich umów zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wzrosła do 34,9 mln zł. Na tę kwotę prócz przedmiotowego kredytu inwestycyjnego składają się: aneks numer 3 do umowy o kredyt obrotowy oraz umowa o kredyt w rachunku bieżącym.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość umów zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA.

TAGI