Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 23/2011   Sporządzono: 2011-11-09  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 8 listopada 2011 roku spółka podpisała umowę najmu z Wilanów Office Center Sp. z o.o. ("Wynajmujący") z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA lokalu w budynku handlowo - usługowo - biurowym w Warszawie z przeznaczeniem na obiekt handlowy Alma Delikatesy wraz z miejscami parkingowymi położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu.


Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia przypadającego po upływie 120 dni od daty wydania lokalu, z opcją przedłużenia umowy o dwa kolejne pięcioletnie okresy. Wartość umowy za okres 20 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i opłat eksploatacyjnych w pierwszym roku działalności) wyniesie około 36,3 mln zł.
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego na skutek nie dopełnienia przez Alma Market SA wymienionych w niej warunków, Alma Market SA zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 2 mln zł. Ewentualna zapłata kary umownej wyłącza prawo Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.


Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA.

TAGI