Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10%

Numer raportu: RB 22/2011   Sporządzono: 2011-09-27  Zarząd Alma Market SA, zgodnie z art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że dnia 26 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (Fundusz), o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 10,21% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Alma Market S.A. (Spółka).


Fundusz nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabycia lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej, informacji napływających ze Spółki oraz potrzeb portfela inwestycyjnego Funduszu.


Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik >>

TAGI