Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Rejestracja i dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

Numer raportu: RB 22/2009   Sporządzono: 2009-11-10  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 9 listopada 2009 roku podjął uchwałę nr 637/2009 o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 371 698 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki oraz o wprowadzeniu ich z dniem 13 listopada 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 13 listopada 2009 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRCHM00015”.

Jednocześnie zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w dniu 10 listopada 2009 roku otrzymał zawiadomienie z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, że na podstawie uchwał zarządu KDPW S.A. nr 313/09 i 425/09, w dniu 13 listopada 2009 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 371 698 akcji zwykłych na okaziciela serii F ALMA MARKET SA. Oznacza to, że 13 listopada 2009 r. będzie pierwszym dniem notowania tych akcji w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych po asymilacji tych akcji z akcjami będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku.

TAGI