Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

Numer raportu: RB 20/2013   Sporządzono: 2013-10-31  Zarząd Alma Market S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 31 października 2013 roku podjął uchwałę nr 1276/2013 o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 13 679 (trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Alma Market S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz wprowadzeniu ich z dniem 5 listopada 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 listopada 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRCHM00015”.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA podjął wcześniej uchwałę nr 770/13 o zarejestrowaniu tych akcji w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki (o czym spółka informowała w raporcie bieżącym 19/2013).

Oznacza to, że rejestracja 13 679 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki nastąpi 5 listopada 2013 roku, i będzie to wówczas dzień pierwszego notowania tych akcji w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych po asymilacji tych akcji z akcjami będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku.

TAGI