Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie akcji spółki

Numer raportu: RB 20/2011   Sporządzono: 2011-07-27  Zarząd Alma Market SA informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz w trybie art. 69 ust 2. pkt. 2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, od Jerzego Mazgaja - Prezesa Zarządu, który poinformował, że w dniu 22 lipca 2011 roku w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym na GPW nabył łącznie 15 000 sztuk akcji ALMA MARKET SA po średniej cenie 32,50 zł za 1 akcję.

Przed dokonaniem transakcji Jerzy Mazgaj posiadał 1 552 800 akcji spółki stanowiących 27,92% w kapitale zakładowym spółki oraz stanowiących 3 782 004 głosów, dających 47,51% udziału w ogólnej liczbie głosów, w tym:
- akcje imienne serii A:  557 301 akcji spółki stanowiące 10,02% w kapitale zakładowym spółki oraz stanowiących 2 786 505 głosów, dających 35,00% udziału w ogólnej liczbie głosów,
- akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D, E, F i G: 995 499 akcji spółki stanowiące 17,9% w kapitale zakładowym spółki oraz stanowiących 995 499 głosów, dających 12,50% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu transakcji Jerzy Mazgaj posiada 1 567 800 akcji spółki stanowiących 28,19% w kapitale zakładowym spółki oraz stanowiących 3 797 004 głosów, dających 47,70% udziału w ogólnej liczbie głosów, w tym:
 - akcje imienne serii A:  557 301 akcji spółki stanowiące 10,02% w kapitale zakładowym spółki oraz stanowiących 2 786 505 głosów, dających 35,00% udziału w ogólnej liczbie głosów,
- akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D, E, F i G: 1 010 499 akcji spółki stanowiące 18,17% w kapitale zakładowym spółki oraz stanowiących 1 010 499 głosów, dających 12,69% udziału w ogólnej liczbie głosów.

TAGI