Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Numer raportu: RB 18/2013   Sporządzono: 2013-08-30  Zarząd Alma Market SA ("Spółka") informuje, że w dniu 30 sierpnia 2013 roku zawarto z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") umowę o linię na finansowanie w PLN w wysokości 20 mln zł ("Linia na finansowanie"). W związku z powyższym łączna wartość umów zwartych z Bankiem przez Spółkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy, o których Spółka nie informowała w odrębnych raportach bieżących, spełnia kryterium znaczącej umowy.


Umową o największej wartości jest Linia na finansowanie, w ramach której Spółka może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 15 mln zł oprocentowanego na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla kredytów międzybankowych 1 miesięcznych powiększonej o marżę Banku oraz z limitu na gwarancje bankowe do kwoty 5 mln zł. Produkty w ramach Linii na finansowanie mogą być udzielane i uruchamiane w okresie do dnia 30 sierpnia 2014 roku.

 

Zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest weksel własny "in blanco" z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową oraz zastawy rejestrowe na środkach trwałych stanowiących wyposażenie wybranych obiektów handlowych i na zapasach towarów handlowych zlokalizowanych w wybranych obiektach handlowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia składników majątku stanowiących przedmiot zastawów. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów.

 

Wartość wszystkich umów zawartych z Bankiem przez Spółkę i jednostki od niej zależne w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 46 mln zł. Część wymienionej kwoty stanowi wartość umowy o kredyt w rachunku bieżącym do 9 mln zł, który zostanie w całości spłacony ze środków pozyskanych w ramach pierwszego uruchomienia opisanego powyżej kredytu w rachunku bieżącym w ramach Linii na finansowanie.

 

Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość umów zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA.

TAGI