Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Powołanie osoby nadzorującej

Numer raportu: RB 18/2009   Sporządzono: 2009-06-19  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w dniu 19 czerwca 2009 roku podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej spółki Panią Annę Wyrobę.

Pani Anna Wyroba od 1995 roku pracuje w administracji publicznej, a od 2007 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Organizacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W latach 2000-2002 uczestniczyła w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionu Olkuskiego. Od 2005 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie, od 2008 r. jest członkiem Rady Fundacji EkoFundusz w Warszawie. Od 2008 r. pełni funkcję Doradcy w Kancelarii Premiera w zakresie wdrażania rozwiązań projakościowych w administracji rządowej. Pełni również funkcję członka Rady Programowej Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji (CESPiA) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2008 – 2012. 

Jest współautorem monografii „Nowoczesne Zarządzanie Jakością” oraz poradnika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w samorządzie”.

Odbyła szkoleniach m.in. z zakresu: praktycznych technik szacowania ryzyka, zarządzania zespołami ludzkimi i pracą zespołową, warsztatach doskonalących audytorów. Zdała egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Ma 51 lat. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką kierunku Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pani Anna Wyroba nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza ALMA MARKET SA, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, jawnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oprócz wyżej wskazanych.

W stosunku do powołanej osoby nadzorującej nie ma zamieszczonego wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

TAGI