Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Informacja o likwidacji spółki zależnej

Numer raportu: RB 15/2012   Sporządzono: 2012-12-21  Zarząd spółki Alma Market S.A. ("Emitent") informuje, że wspólnicy Flor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie ("Spółka Zależna") - spółki zależnej od Emitenta, podjęli uchwałę o rozwiązaniu Spółki Zależnej i otwarciu jej likwidacji, podjęto uchwałę zatwierdzającą wypłaty kwot likwidacyjnych jej wspólnikom (21 grudnia 2012 roku). Na likwidatora Spółki Zależnej powołano Flor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - komplementariusza Spółki Zależnej. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego złożono w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

 

Emitent jest komandytariuszem Spółki Zależnej oraz właścicielem 99,5% jej wkładów. Likwidacja Spółki Zależnej jako spółki celowej utworzonej przez Emitenta dla realizacji inwestycji nieruchomościowej następuje w związku ze sprzedażą należącej do Spółki Zależnej nieruchomości gruntowej w ramach transakcji o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2012.

 

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

TAGI