Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczących umów

Numer raportu: RB 15/2010   Sporządzono: 2010-12-31  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 30.12.2010 r.  na podstawie :

-     zmiany umowy spółki komandytowej pod firmą: Flor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Sp.Kom.1”) zawartej z Flor Sp. z o.o., Spółka wniosła do Sp.Kom.1 wkład niepieniężny w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Krakowie, o łącznej wartości 20 258 tys. zł; Następnie w tym samym dniu, w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wkładu niepieniężnego, Spółka zawarła ze Sp.Kom.1 umowę przeniesienia wymienionych praw (umowę rozporządzającą);

-    zmiany umowy spółki komandytowej pod firmą: Kraków2 – AM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Sp.Kom.2”) zawartej z AM1 Sp. z o.o., Spółka wniosła do Sp.Kom.2 wkład niepieniężny w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i budowli wzniesionych na jednej z tych nieruchomości położonych w Krakowie, o łącznej wartości 14 469 tys. zł; Następnie w tym samym dniu, w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wkładu niepieniężnego, Spółka zawarła ze Sp.Kom.2 umowę przeniesienia wymienionych praw (umowę rozporządzającą).

Sp.Kom.1 i Sp.Kom.2 są spółkami w 100% kontrolowanymi przez Spółkę, albowiem jest ona w obydwu spółkach komandytariuszem, natomiast komplementariuszami są odpowiednio Flor Sp. z o.o. dla Sp.Kom.1 oraz AM1 Sp. z o.o. dla Sp.Kom2., które są jednostkami zależnymi od Spółki. Udział Spółki w zysku Sp.Kom.1 i Sp.Kom.2 wynosi 99,5%, natomiast udział komplementariuszy wynosi 0,5%.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt. 1) i 3) oraz par. 7 i 9 RMF z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

TAGI