Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Spełnienie warunku dotyczącego zawartej umowy warunkowej

Numer raportu: RB 14/2012   Sporządzono: 2012-09-06  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał informację, iż w dniu 5 września 2012 roku jednostka zależna od Spółki – Flor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa („Flor”) zawarła z UBM Riwiera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („UBM”) z siedzibą w Warszawie ostateczną umowę sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Flor prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 6 wraz z budowlami za cenę netto 5 mln EUR (6,15 mln EUR z VAT). Na nieruchomości UBM ma wybudować budynek biurowy.


W związku z powyższym spełniony został warunek zawieszający umowy najmu zawartej pomiędzy Spółką a UBM w dniu 22 czerwca 2012 r., tj. zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży ww. nieruchomości. O pozostałych warunkach umowy najmu Spółka informowała w raporcie bieżącym RB 07/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.


Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) wraz z późniejszymi zmianami.

TAGI