Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 14/2010   Sporządzono: 2010-12-01  Zarząd ALMA Market SA („Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2010 roku Spółka otrzymała podpisany w dniu 29 listopada 2010 r. przez Bank PKO BP SA z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu wykorzystania kredytu z dnia 14 maja 2011 roku do dnia 28 listopada 2013 roku.

Zabezpieczeniem do umowy kredytowej są: hipoteki na nieruchomościach, zastaw na majątku trwałym i obrotowym, weksel własny in blanco. W ramach aneksu zwiększono wartość zabezpieczenia hipotecznego na aktywach o znacznej wartości w postaci nieruchomości w Krakowie z kwoty 25 mln zł do 29 mln zł. O ustanowieniu tego zabezpieczenia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2010.

W ramach limitu kredytowego spółka może wykorzystać: sublimit w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 20 mln PLN, sublimit w formie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku kredytowym do kwoty 20 mln PLN i sublimit na gwarancje bankowe do kwoty 20 mln PLN.

O aneksowanej umowie kredytowej spółka informowała w raportach bieżących nr: 43/2007, 17/2008, 44/2008 i 14/2009.

Pomiędzy Spółką a Bankiem PKO BP SA nie występują żadne powiązania kapitałowe i osobowe. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez spółki grupy kapitałowej z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 115 mln zł, z czego umową o największej wartości jest opisana umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.

TAGI