Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 14/2009   Sporządzono: 2009-05-15  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 15 maja 2009 roku spółka podpisała z PKO BP SA z siedzibą w Warszawie aneks podwyższający limit kredytu wielocelowego z kwoty 46,5 mln zł do kwoty 50 mln zł i przedłużający spłatę tego kredyt z 1 marca 2010 roku do 14 maja 2011 roku.

O aneksowanej umowie kredytowej spółka informowała w raportach bieżących nr: 43/2007, 17/2008 i 44/2008.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez spółki grupy kapitałowej z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 59 mln zł, z czego umową o największej wartości jest opisana umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.

TAGI