Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 14/2008   Sporządzono: 2008-03-25  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 25 marca 2008 roku do spółki wpłynęła podpisana w dniu 20 marca 2008 roku umowa najmu z Manufaktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem pomieszczeń w Centrum Handlowym Manufaktura w Łodzi, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia przekazania lokalu. Wartość umowy za okres 10 lat (przyjmując wartość czynszów i opłat eksploatacyjnych na dzień podpisania umowy) wyniesie około 18,4 mln zł.

W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie najemcy, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy. Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia przez wynajmującego do odszkodowania za szkodę w części przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI