Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczących umów

Numer raportu: RB 13/2012   Sporządzono: 2012-09-05  Zarząd Alma Market SA ("Spółka") informuje, że w dniu 05 września 2012 roku Spółka zawarła z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks numer 1 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym. W związku z powyższym łączna wartość umów zwartych przez Spółkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem, o których Spółka nie informowała w odrębnych raportach bieżących, spełnia kryterium znaczącej umowy.


Umową o największej wartości jest aneks numer 4 o kredyt obrotowy, zawarty w dniu 20 sierpnia 2012 r., o wartości 12 mln zł. Kredyt został udzielony na okres 12 miesięcy i jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny "in blanco" z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka na nieruchomości. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów.


Wartość umów zawartych z Bankiem przez Spółkę i jednostki od niej zależne w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 23,3 mln zł.

Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość umów zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA.

TAGI