Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości

Numer raportu: RB 13/2010   Sporządzono: 2010-10-01  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 01 października 2010 r. spółka zależna Kraków1-AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. poinformowała, że otrzymała zawiadomienie z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o dokonaniu w dniu 09 września 2010 roku wpisu zabezpieczenia hipotecznego w formie hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 25 mln zł na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie.

Zabezpieczenie to zostało ustanowione w związku z wcześniej udzielonym na rzecz Alma Market SA przez Powszechną Kasę Oszczędności SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie kredytem w formie limitu kredytowego wielocelowego, o którym spółka informowała w raportach bieżących nr: 43/2007, 17/2008, 44/2008 i 14/2009.
Pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności SA i emitentem nie występują żadne powiązania kapitałowe i osobowe.
 
Przedmiot zabezpieczenia w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Krakowie wraz z prawem własności budynków i budowli wzniesionych na tych nieruchomościach stanowi nieruchomość inwestycyjną spółki zależnej Kraków1-AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wartość ewidencyjna przedmiotu zabezpieczenia w księgach rachunkowych tej spółki wynosi 81,5 mln zł.
Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość nieruchomości przekraczająca 10% kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI