Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 13/2008   Sporządzono: 2008-03-14  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 14 marca 2008 roku, Spółka podpisała z Bankiem PKO BP SA z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytu inwestycyjnego (RB 35/2007 z dnia 25.09.2007). Przedmiotem aneksu jest podwyższenie wartości finansowania nakładów związanych z zakupem, przebudową, wyposażeniem oraz uruchomieniem obiektu handlowego ALMA Delikatesy w Sopocie. Kredyt o wartości 42 mln zł, został udzielony na okres od 24 września 2007 roku do 30 września 2023 roku. Natomiast oprocentowanie kredytu nie uległo zmianie i jest oparte na zmiennej stopie referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu są: weksel własny in blanco, cesja praw z wierzytelności wynikającej z umowy ubezpieczenia oraz zabezpieczenie na hipotece nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez spółki grupy kapitałowej z Bankiem w okresie ostatnich
12 miesięcy wynosi 152 mln zł, z czego umową
o największej wartości jest niniejsza umowa kredytu inwestycyjnego na kwotę 42 mln zł.

TAGI