Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego ALMA MARKET SA

Numer raportu: RB 12/2008   Sporządzono: 2008-03-12  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 11 marca 2008 roku wpłynęło do spółki postanowienie z Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 18 lutego 2008 roku wpisu podwyższenia kapitału zakładowego ALMA MARKET SA do kwoty 4 243 587 zł. Kapitał zakładowy spółki przed jego rejestracją w KDPW w dniu 10 października 2007 roku wynosił 4 216 990 zł.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy spółki wynosi 4 244 tys. zł i składa się z w pełni opłaconych 4 243 587 akcji pięciu serii:
- seria A złożona z 600 000 akcji imiennych
o wartości nominalnej 1 złoty każda, uprzywilejowanych 5 głosami na WZA i prawem pierwszeństwa w spłacie przy podziale majątku,
- seria B złożona z 2 367 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda,
- seria C złożona z 249 990 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda,
- seria D złożona z 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda,
- seria E złożona z 26 597 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 6 643 587 głosów.

Wpis w KRS dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego o 26 597 PLN, wynika z rejestracji
w KDPW w dniu 10.10.2007 roku emisji akcji serii E. Zarząd ALMA MARKET SA poinformował o tym fakcie w raporcie bieżącym 39/2007 z dnia 11.10.2007 roku

TAGI