Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości

Numer raportu: RB 11/2010   Sporządzono: 2010-09-06  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 06.09.2010 r. spółka zależna Kraków1-AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. poinformowała, że otrzymała zawiadomienie z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o dokonaniu wpisu w dniu 24 sierpnia 2010 roku zabezpieczenia hipotecznego w formie hipoteki umownej zwykłej łącznej w wysokości 25 mln zł i hipoteki umownej kaucyjnej łącznej do kwoty 3 mln zł na rzecz BRE Bank SA.

Zabezpieczenie to zostało ustanowione w związku z udzielonym wcześniej przez BRE Bank SA kredytem inwestycyjnym, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 50/2008.

Pomiędzy BRE Bank SA i emitentem nie występują żadne powiązania kapitałowe i osobowe.
 
Przedmiot zabezpieczenia w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Krakowie wraz z prawem własności budynków i budowli wzniesionych na tych nieruchomościach stanowi nieruchomość inwestycyjną spółki zależnej Kraków1-AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wartość ewidencyjna przedmiotu zabezpieczenia w księgach rachunkowych tej spółki wynosi 81,5 mln zł.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość nieruchomości przekraczająca 10% kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI