Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

Numer raportu: RB 11/2009   Sporządzono: 2009-03-27  Zarząd ALMA MARKET SA, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), podaje do wiadomości uaktualnione terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych ALMA MARKET SA w 2009 roku: 

I. Terminy przekazywania "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr):
za I kwartał 2009 roku – 15 maja 2009 (piątek)
za III kwartał 2009 roku – 13 listopada 2009 (piątek)

Jednocześnie, Zarząd ALMA MARKET SA podjął decyzję o nie publikowaniu „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu (QSr) za II kwartał 2009 roku.

II. Termin przekazania "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za I półrocze 2009 roku – 31 sierpnia 2009 (poniedziałek).

III. Termin przekazania rocznego raportu (R) i skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za 2008 rok – 30 marca 2009 (poniedziałek).

Alma Market SA będąca jednostką dominującą grupy na podstawie § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów nie przekazuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Przekazywane są skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalne informacje finansowe ("rozszerzone" skonsolidowane raporty kwartalne) i skrócony skonsolidowany raport półroczny z zamieszczonym jednostkowym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym ("rozszerzony" skonsolidowany raporty półroczny).

Raport opublikowano zgodnie z: § 101 ust. 2 oraz § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259).

TAGI