Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

Numer raportu: RB 10/2012   Sporządzono: 2012-07-03  Zarząd Alma Market S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 2 lipca 2012 roku podjął uchwałę nr 629/2012 o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 449 755 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Alma Market S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz wprowadzeniu ich z dniem 5 lipca 2012 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 lipca 2012 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRCHM00015”.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA podjął wcześniej uchwałę nr 462/12 o zarejestrowaniu tych akcji w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki (o czym spółka informowała w raporcie bieżącym 06/2012).

Oznacza to, że rejestracja 449 755 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki nastąpi 5 lipca 2012 roku, i będzie to wówczas dzień pierwszego notowania tych akcji w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych po asymilacji tych akcji z akcjami będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku.

TAGI