Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Rozwiązanie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 10/2008   Sporządzono: 2008-02-29  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 28 lutego 2007 roku spółka rozwiązała z tym dniem przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonych w Krakowie przy ulicy Pilotów na rzecz firmy LEOPARD SA z siedzibą w Krakowie i umowy, które nie mogły być realizowane w związku z tym (o zawarciu umów informowano w grudniu 2006 roku).

Rozwiązanie umów nastąpiło w drodze porozumienia stron. Przyczyną ich rozwiązania, była zmiana strategii Alma Market SA co do sposobu sprzedaży nieruchomości.

Rozwiązanie umów, które zostało zrealizowane za porozumieniem stron nie miało bieżących istotnych skutków finansowych.
Celem Alma Market SA jest w dalszym ciągu sprzedaż posiadanej nieruchomości inwestycyjnej na nowo uzgodnionych zasadach, co w nieco dłuższej perspektywie powinno przynieść spółce znacznie lepszy efekt finansowy niż wcześniej podpisane warunki rozwiązanej umowy przedwstępnej.

Z uwagi na wartość przedmiotu umów, ich rozwiązanie stanowi umowę znaczącą w dniu ich rozwiązania. Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI