Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii F i G spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

Numer raportu: RB 08/2011   Sporządzono: 2011-05-18  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 18 maja 2011 roku podjął uchwałę nr 631/2011 o dopuszczeniu do obrotu giełdowego następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
1.    276 868 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji serii F,
2.    132 000 (sto trzydzieści dwa tysiące) akcji serii G,
oraz wprowadzeniu ich z dniem 20 maja 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 maja 2011 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRCHM00015”.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA podjął wcześniej uchwałę nr 365/11 o rejestrowaniu tych akcji w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki (o czym spółka informowała w raporcie bieżącym 06/2011).


Oznacza to, że rejestracja 276 868 akcji zwykłych na okaziciela serii F i 132 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki nastąpi 20 maja 2011 roku, i będzie to wówczas dzień pierwszego notowania tych akcji w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych po asymilacji tych akcji z akcjami będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku.

TAGI