Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 08/2008   Sporządzono: 2008-02-14  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 14 lutego 2008 roku do spółki wpłynęło zawiadomienie od jednostki zależnej – Alma Development sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o podpisaniu, dnia 11 lutego 2008 roku, umowy przedwstępnej z Budimex Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy przedwstępnej jest zakup przez Alma Development sp. z o.o. nieruchomości w postaci lokali usługowych wraz z miejscami postojowymi, które będą mieściły się w zespole mieszkaniowym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Mołdawskiej. Wartość przedmiotu umowy wynosi 12 215 tys. zł netto. Przewidywany termin odbioru lokali będących przedmiotem umowy przypada na IV kwartał 2009 roku.

Alma Development sp. z o.o. traktuje zakupione nieruchomości jako nieruchomości inwestycyjne z przeznaczeniem pod wynajem powierzchni na rzecz podmiotu dominującego ALMA MARKET SA., na którym spółka ta będzie prowadziła delikatesy Alma.

W przypadku rozwiązania umowy z winy jednej ze stron, strona ta zobowiązana jest do zapłacenia drugiej stronie kary umownej w wysokości 10% wartości umowy, przy czym zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tej kary.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI