Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości

Numer raportu: RB 07/2015   Sporządzono: 2015-11-19  Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2015 r. otrzymała informację o wpisaniu do księgi wieczystej hipoteki umownej na nieruchomości spółki zależnej od Alma Market S.A., tj. Kraków 1 – AM 1  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Spółka Zależna”) do kwoty 30 mln PLN. Hipoteka została ustanowiona w związku z podpisanym w dniu  28 sierpnia 2015 roku aneksem do umowy o linię na finansowanie w kwocie 20 mln PLN pomiędzy Spółką a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Bank”).

Przedmiot hipoteki obejmuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie wraz z prawem własności budynków i budowli wzniesionych na nieruchomości.

Według posiadanej wiedzy, pomiędzy Spółką i Spółką Zależną oraz osobami nimi zarządzającymi i nadzorującymi, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Banku na rzecz którego ustanowiona będzie hipoteka, nie występują żadne powiązania, poza umowami dotyczącymi współpracy w zakresie obsługi rachunku bankowego, umów kredytowych oraz gwarancji bankowych.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość nieruchomości przekraczająca 10% kapitałów własnych Alma Market S.A.