Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 06/2016   Sporządzono: 2016-03-16  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 15 marca 2016 r. jednostka zależna Alma Development Sp. z o.o. jako sprzedający zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Stańczyka ze Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz Inwestycyjny”).


Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że w dniu 15 marca 2016 r. podpisał z Funduszem Inwestycyjnym umowę najmu nieruchomości z warunkiem zawieszającym zawarcia najpóźniej do dnia 18 marca 2016 r. umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości pomiędzy Funduszem Inwestycyjnym a spółką zależną Alma Development Sp. z o.o..


Wartość wszystkich umów zawartych z Funduszem Inwestycyjnym w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 60,6 mln zł. Umową o największej wartości jest umowa najmu lokalu handlowego w Krakowie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 29 stycznia 2016 roku (RB 03/2016).


Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość umów w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

TAGI