Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Numer raportu: RB 06/2015   Sporządzono: 2015-10-20  Zarząd Alma Market S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z podpisaniem w dniu 19 października 2015 roku przez spółkę zależną Krakchemia S.A. aneksu do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), o której informowała ona w ramach raportu bieżącego numer 16/2015 w dniu 19 października 2015 roku, łączna wartość umów zwartych przez Alma Market S.A. oraz jednostki od niej zależne w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem, o których Spółka nie informowała w odrębnych raportach bieżących, spełnia kryterium znaczącej umowy.

 

Umową o największej wartości jest aneks numer 8 do umowy o kredyt obrotowy złotowy o wartości 12 mln zł, zawarty przez Spółkę w dniu 18 sierpnia 2015 roku, który wydłużył okres spłaty kredytu do 31 sierpnia 2016 r. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy procentowej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka kaucyjna łączna. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów.

 

Wartość umów zawartych z Bankiem przez Spółkę i jednostki od niej zależne w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 25,7 mln zł.

 

Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość umów zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market S.A.