Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

Numer raportu: RB 06/2009   Sporządzono: 2009-01-30  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku: 

I. Terminy przekazywania "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr):
 za IV kwartał 2008 roku – do 27 luty 2009 (piątek)
 za I kwartał 2009 roku – do 15 maja 2009 (piątek)
 za II kwartał 2009 roku – do 14 sierpnia 2009 (piątek)
 za III kwartał 2009 roku – do 13 listopada 2009 (piątek)

II. Termin przekazania „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za I półrocze 2009 roku – 31 sierpnia 2009 (poniedziałek).

III. Termin przekazania rocznego raportu (R) i skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za 2008 rok – 29 kwietnia 2009 (środa).

Alma Market SA będąca jednostką dominującą grupy na podstawie § 87 Rozporządzenia Ministra Finansów nie przekazuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Przekazywane są skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalne informacje finansowe ("rozszerzone" skonsolidowane raporty kwartalne) i skonsolidowany raport półroczny z zamieszczonym jednostkowym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym ("rozszerzony" skonsolidowany raporty półroczny).

Raport opublikowano zgodnie z: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744).

TAGI