Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczących umów

Numer raportu: RB 05/2013   Sporządzono: 2013-04-04   

Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2013 roku podpisał umowy najmu lokali z przeznaczeniem na obiekty handlowe Alma Delikatesy. Ich przedmiotem jest najem przez Alma Market SA:


1.    lokalu handlowego w budynku położonym w Warszawie przy ul. Puławskiej 17,
2.    lokalu w Centrum Handlowym Klif Warszawa zlokalizowanym w Warszawie oraz
3.    lokalu w Centrum Handlowym Klif Gdynia zlokalizowanym w Gdyni.

 

Zarząd Spółki informuje, że dwie umowy najmu lokali w Centrum Handlowym Klif Warszawa oraz w Centrum Handlowym Klif Gdynia zawarte z PAIGE INVESTMENTS Sp. z o.o. („Wynajmujący”) z siedzibą w Warszawie, spełniają kryterium uznania za umowę znaczącą, którym jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA.

 

Umowy najmu zostały zawarte z Wynajmującym na okres 10 lat licząc od daty przekazania Spółce każdego z lokali. Wartość umów zawartych z Wynajmującym (przyjmując wartość czynszów i opłat w pierwszym roku działalności) wynosi około 52,0 mln zł.

 

Spółka zawiadamiała o planowanym zawarciu umów w raporcie bieżącym numer 3/2013 z dnia 6 marca 2013 r.

 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) wraz z późniejszymi zmianami.

TAGI