Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 05/2008   Sporządzono: 2008-01-28  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 28 stycznia 2008 roku spółka podpisała z BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytowej dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu kredytowania do 26 stycznia 2007 roku oraz podniesienie wartości kredytu z 5 do 7 mln zł.

Oprocentowanie kredytu, z przeznaczeniem na bieżące finansowanie majątku obrotowego spółki, oparto o zmienną stopę WIBOR dla depozytów O/N powiększoną o marżę banku.

W okresie ostatnich 12 miesięcy spółki wchodzące
w skład grupy kapitałowej ALMA MARKET SA zawarły z BRE Bankiem SA umowy o łącznej wartości 23,5 mln zł, z czego w chwili obecnej łączna wartość obowiązujących umów z tytułu udzielonych kredytów i gwarancji bankowych wynosi 13,5 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI